Klíč k vnitřní spokojenosti

Přihláška

  • Tímto se přihlašuji na ochutnávkový večer dne  12. 11. 2019 od 18:30 v Českých Budějovicích.
  • Jsem si vědomý/a, že místo budu své mít rezervované uhrazením uvedené částky.