Ochrana osobních údajů

S vašimi osobními údaji nakládáme podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

  1. Obsah a účel dokumentu
  2. Správce - kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat?
  3. Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?
  4. K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co nás k tomu opravňuje?
  5. Zpřístupnění osobních údajů třetím stranám
  6. Informace o vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů
  7. Mlčenlivost
  8. Ostatní důležité informace pro uplatnění vašich práv

1. Obsah a účel dokumentu

1.1 V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých návštěvníky webových stránek www.monikanisznanska.cz a našimi klienty a zájemci o naše služby a produkty. 

1.2 Účelem tohoto dokumentu je seznámit vás (subjekty údajů) s vašimi právy a poskytnout srozumitelné informace o tom, jak bude s osobními údaji nakládáno. 

1.3 Nepřijde nám jako samozřejmé, že nám svěřujete své osobní údaje. Vážíme si vaší důvěry. Zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti se Zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. a GDPR (Nařízení o ochraně osobních údaju (EU) 2016/679). Budeme vás podporovat v jejich uplatňování a plnění. 

2. Správce - kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat?

2.1 Jsem podnikatelský subjekt Monika Nisznanská, IČO 86765159, adresa Pražská 366/6, 268 01 Hořovice,  zapsaná u Živnostenského úřadu hl. města Prahy  pod spisovou značkou Sp-MCP2/275672/2018. (Dále jen správce.)

Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

2.2 Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na:

tel. čísle +420 735 073 660

nebo e-mailu: [email protected]

3. Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?

3.1 Zpracováváme údaje, které nám sami poskytnete. V konkrétních případech půjde především o poskytnutí údajů vyplněním některého z formulářů na našich webových stránkách. Osobní údaje pak putují do elektronické databáze, aplikace pro chytrou přípravu a odesílání mailů. Díky ní zajistíme, že vám od nás následně budou chodit jen ty mailové zprávy a elektronické produkty (e-booky, on-line testy, meditace), které chcete. Tato databáze je hlavním zdrojem, který budeme jako společní správci spolu sdílet. 

3.2 Kromě uvedení údajů do webových formulářů k nám vaše data doputují i v případě, že je uvedete do vstupních dotazníků k seminářům nebo v podpůrných skupinách na FB. V dalších výjimečnějších případech půjde o údaje poskytnuté při osobním kontaktu, telefonicky, mailem nebo jinými komunikačními prostředky (sms zprávy, zprávy v aplikacích typu skype, FB messenger). 

3.3 Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musíme mít váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracováváme jen s vaším souhlasem. 

3.4 Údaje nám poskytujete zásadně dobrovolně. V určitých případech bychom vám bez poskytnutí konkrétních údajů nebyli schopni předat tu nejvhodnější službu. Důležité povinné údaje jsou ve webových formulářích označené hvězdičkou a systém vás bez jejich vyplnění nepustí k odeslání formuláře.

3. 5 Osobní údaje mohou spadat do kategorie „běžných osobních údajů“ anebo může jít o zvláštní kategorie údajů, tj. citlivé údaje, kdy pro jejich zpracování právní předpisy stanoví přísnější podmínky.

3.5.1 Běžné osobní údaje, které pzracováváme:

Jméno, příjmení, adresa, IČ, DIČ (jen pokud objednáváte jako podnikatel), e-mail, IP adresu, cookies, informace o objednaných a koupených produktech a službách, osobní údaje sdělené v průběhu individuálních sezení nebo seminářů, fotografie ze seminářů a případných dalších živých akcí, kterých jste se zúčastnili, videoreference.

3.5.2 Citlivé osobní údaje, které zpracováváme:

Na živých seminářích a osobních terapicích naši klienti ve vlastním zájmu sami často sdílí a sdělují některé údaje o svém psychickém a zdravotním stavu (současném i minulém). Tyto údaje dále nijak nearchivujeme a zpracováváme je ve spojení s klienty pouze pro zodpovězení jejich dotazů a vysvětlení pro ně i ostatní účastníky. V anonymizované podobě pak k prezentaci pozitivních výsledků dosažených s využitím našich produktů a služeb a sdílení zkušeností pro další klienty a zájemce o produkty a služby.

4. K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co nás k tomu opravňuje?

4.1 Zpracování osobních údajů za účelem uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností

4.1.2.Abychom s vámi mohli uzavřít smlouvu a dodat vám vámi objednané produkty nebo služby a vést i s tím související komunikaci s vámi, zpracováváme tyto běžné osobní údaje: Jméno, příjmení, adresa, IČ , DIČ (jen pokud objednáváte jako podnikatel), e-mail, informace o objednaných a koupených produktech a službách. V případě individuálních sezení i informace sdělené v jejich průběhu, stejně tak informace sdělené účastníky živých akcí v jejich průběhu nebo účastníky v podpůrných FB skupinách.

4.2.2 Právním titulem (oprávněním) pro zpracovávání těchto údajů je přímo plnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené mezi námi. Přitom nemusí jít vyloženě o smlouvu uzavřenou v klasické tištěné podobě, vlastnoručně podepsané. Zpravidla půjde o smlouvu uzavřenou vyplněním a odesláním objednávkového formuláře na webových stránkách a naším potvrzením takové objednávky.

4.2.3 Ke stejnému účelu zpracováváme i tyto zvláštní kategorie osobních údajů: údaje o zdravotním stavu, které sami sdílí účastníci seminářů. Jak již bylo uvedeno výše, tyto údaje zpracováváme jen v rámci poskytování služeb – k zodpovězení dotazů nebo poskytnutí odpovídající péče. Právním titulem zde je zjevné zveřejnění samotným subjektem údajů. V případě individuálních sezení jsou pro naplnění účelu sezení tyto údaje zpracovávány se souhlasem subjektu údajů. Pokud nám zdravotní údaje pošlete e-mailem nebo jiným komunikačním prostředkem a přejete si zodpovězení svého dotazu/konzultaci, potřebujeme od vás souhlas k takovému zpracování. 

4.2.4 Osobní údaje k účelu uzavření a plnění smlouvy zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností nebo pro účely oprávněného zájmu, jak se dočtete v následujících částech tohoto dokumentu.  

4.2 Zpracování osobních údajů pro splnění povinností z účetních, daňových a dalších právních předpisů

4.2.1 Abychom dostáli povinnostem vyplývajícím z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví, daňového práva a archivnictví, zpracováváme tyto údaje: jméno, příjmení, adresu, IČ, DIČ a údaje o zakoupeném produktu/službě (tj. údaje uvedené na fakturách).

4.2.2 Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které nám povinnost jejich zpracování ukládají. 

4.3 Zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů našich nebo třetí osoby

Oprávněný zájem může pokrývat celou řadu situací. Proto vás informujeme o oprávněných zájmech, pro které osobní údaje zpracováváme:

4.3.1 Oprávněným zájmem je ochrana a prokázání našich práv a právních nároků, zejména z uzavřených smluv anebo způsobené újmy. Pro tyto účely zpracováváme osobní údaje po dobu 4 let po ukončení smluvní spolupráce nebo našeho posledního kontaktu, pokud k uzavření smlouvy nedošlo. Tato lhůta je stanovena vzhledem k promlčecím lhůtám nároků se zohledněním toho, že se o případném u soudu uplatněném nároku nemusíme dozvědět hned v okamžiku jeho uplatnění druhou stranou. Pro tyto účely jsou uchovávány údaje ze smluv a naší vzájemné komunikace.

4.4 Zpracování osobních údajů na základě vašeho souhlasu, pro marketingové účely

4.4.1 Pokud nejste zatím naším klientem, budeme vám zasílat naši nabídku služeb a produktů, informace o nových článcích a další podobná sdělení pouze v případě, že nám k tomu udělíte svůj souhlas (kliknutím na tlačítko u webového formuláře nebo na příslušný odkaz v e-mailu). 

4.4.2 Jen s vaším souhlasem zpracováváme (zveřejňujeme za účelem prezentace našich služeb a produktů) údaje napsané ve vašich referencích (nebo údaje řečené, pokud má reference podobu videa), stejně jako fotografie a videa z námi pořádaných živých akcí. 

4.4.3 Před tím, než nám váš souhlas udělíte, vás vždy budeme informovat o tom, jakých údajů a k jakému konkrétnímu účelu zpracování se bude souhlas vztahovat. Není-li výslovně u daného souhlasu uvedeno jinak, udělujete jej na dobu 4 let.

4.4.4 Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Pokud ovšem některé vaše osobní údaje zpracováváme i na základě jiného právního titulu (viz odstavce výše 4.1 až 4.3), budeme pro tyto účely osobní údaje zpracovávat i po odvolání vašeho souhlasu, protože k takovým konkrétním účelům souhlas nutný není.

4.4.5 Abychom vám mohli nabízet produkty a služby na míru a zasílat vám jen takové nabídky a informace, které vás nebudou zbytečně zahlcovat a budou pro vás naopak přínosné, máme naši databázi kontaktů a osobních údajů členěnou do více seznamů. Pokud si například přejete zasílání informací o našich novinkách, automaticky se váš e-mailový kontakt zařadí do databáze „zasílání novinek“. Stejně tak, když nám pošlete objednávku z webu, zařadí se váš kontakt do seznamu typu „objednáno“ a po zaplacení do seznamu „zaplaceno“ a v takovém okamžiku vám systém i automaticky odešle objednaný elektronický produkt. Část tohoto automatizovaného zpracování tak slouží přímo pro splnění našich smluvních povinností, část je použita pro běžný marketing (tedy spadá do kategorie oprávněného zájmu). Pokud by toto „třídění“ údajů bylo prováděno ve velkém rozsahu, hodně „specializovaně“, pak už bychom jej mohli provádět pouze na základě vašeho souhlasu (a ten můžete pak kdykoli odvolat, jak je popsáno v další části tohoto dokumentu).

5. Zpřístupnění osobních údajů třetím stranám

5.1 Se zajištěním některých našich smluvních nebo zákonných povinností nám pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů. Zejména se jedná o spolupracující účetní, administrativní výpomoc, poskytovatele datových úložišť a softwarových aplikací. Se zpracovateli uzavíráme písemné smlouvy, ve kterých je sjednáno plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů, aby vaše údaje zůstaly v bezpečí. 

5.2 Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud nám takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).

5.3 Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě při výběru budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

5.4 Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

6. Informace o vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: [email protected]

6.1 Právo na přístup k osobním údajům 

Jde o právo na potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování. 

6.2 Právo na opravu osobních údajů

Jde o právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se vás týkají. Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

6.3 Právo na výmaz osobních údajů (být zapomenut)

V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy výmaz nezle provést z důvodu daných právních předpisů. např.  povinná evidence vystavených daňových dokladů po lhůtu stanovenou zákonem.).

Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje od sebe/ ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů.

6.4 Právo na omezení zpracování

V případech stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů. Můžete ho využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování.

Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

6.5 Právo na odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme jen jste-li náš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu.

Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

6.6 Právo na přenositelnost údajů

Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, máte právo požadovat přímo předání jinému správci. 

6.7 Právo vznést námitku

V případech, kdy osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudeme údaje zpracovávat, pokud náš oprávněný zájem nebude převažovat nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.

6.8 Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Budeme moc rádi pokud budete o jakémkoliv podezření týkajícího se porušení vašich práv informovat nejprve nás, abychom mohli případné pochybení co nedjříve napravit.

Pokud se domníváte, že dochází k porušování vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz.

7. Mlčenlivost

7.1 Chceme vás ujistit, že naši spolupracovníci, kteří přijdou do kontkatu s vašimi osobními údaji, jsou smluvně vázáni mlčenlivostí o osobních údajích a obeznámeni o bezpečnostních opatřeních tak, aby vaše osobní údaje byly v bezpečí. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi.

8. Ostatní důležité informace pro uplatnění vašich práv

8.1 V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování vašich osobních údajů u nás, můžete nás kontaktovat přes náš kontaktní webový formulář, kterým nám váš dotaz zašle e-mailem. Nebo zprávou na mail [email protected] nebo zasláním písemného požadavku na naši adresu uvedenou v úvodní části tohoto dokumentu, můžete také přímo uplatnit vaše práva, o kterých píšeme v článku 6. Jen si dovolujeme upozornit, že pro účely ověření toho, že požadavek je uplatněn opravdu přímo vámi, vás můžeme poté ještě kontaktovat a přiměřeným způsobem ověřit vaši totožnost a oprávněnost vašeho požadavku. Totéž platí i pro případnou telefonickou a obdobnou komunikaci.

8.2 Aktuální znění tohoto dokumentu naleznete vždy na stránkách www.monikanisznanska.cz

Toto znění je účinné od 20. 5. 2018.