Můj příběh

„Dnes vím, co je příčinou bolesti v mezilidských vztazích a jak ji účinně léčit.
Vnímám jako své poslání učit lidi, jak léčit své dětské já a žít spokojenější a radostnější život.“