Vyživení dotykem

Přihláška

  • Tímto se přihlašuji na léčivé dotykové setkání 15. 6. 2019 od 10:00.
  • Jsem si vědomý/a, že se NEJEDNÁ o setkání se sexuální tématikou.
  • Zavazuji se respektovat své hranice i hranice druhých.