21 ZÁZRAKŮ s vnitřním dítětem – 2. díl

Dalších sedm zázraků vnitřního dítěte je na cestě k vám.

Před víc jak týdnem skončil můj seminář Osvoboď své vnitřní dítě a nepřestává mě udivovat, jak rychle se mění život těch, kteří se ho zúčastnili.

Chodí zprávy jako:

„Nestíhám se divit. Od semináře každý den zažívám nové radosti a překvapení. Sama, s dětmi i s rodiči. Přestala jsem je soudit a bylo nám spolu krásně.“

nebo „Opouští mě strachy.“

Miluju tyhle zprávy! A tak se pojďte podívat, co dalšího spojení s vaším dětským já může přinést do života i vám.

 

Zázrak č. 8

NEJÚČINNĚJŠÍ LÉK PRO PARTNERSKÝ VZTAH

Skrze spojení s vnitřním dítětem se uleví vašemu partnerství. Tohle spojení je tím nejúčinnějším lékem pro váš partnerský vztah.

Tím, že obejmete své dětské já a stanete se pro něj tím nejbližším člověkem, přestanete postupně vyžadovat spoustu věcí od svého blízkého okolí. Znatelně se zmírní např. vaše žárlivost, přestanete věci tolik kontrolovat a budete více plynout.

Žárlivost a lpění na partnerovi totiž vycházejí z nenasycení vývojových potřeb z raných fází dětství. Když nás naši rodiče nemilovali a nepřijímali už od malička, tak jak bylo třeba, hledáme to v dospělosti ve svých partnerských vztazích.

Dokud však nezačneme řešit příčinu, stále se vám budou opakovat podobné situace. Partner se totiž nevědomky stává záplatou na nedostatek lásky a přijetí z dětství. Zaplňuje tím nějakou pomyslnou díru. Jakmile se z ní i kdyby jen o malinko vzdálí, je zle.

Objetím svého dětského já postupně začnete tuhle pomyslnou díru sytit tím, co je třeba. Uleví se nejen vám, ale všem vašim blízkým vztahům.

Pevnost vztahu ovlivňují mimo jiné i hloubka, do které se spolu partneři odváží jít, a upřímnost, se kterou ke vztahu přistupují. V léčení svých zranění z dětství si můžete být navzájem velmi přínosnými pomocníky.

Tím se váš vztah může velmi prohloubit a upevnit. A co víc, začne se plnit větší radostí, hravostí láskou, vášní a zároveň i svobodou.

Aby to mohlo fungovat, je potřeba, abyste se na tuhle objevnou cestu vydali společně. Nic lepšího nemůžu doporučit. Vím, jakou to má sílu, když se po cestě za svobodou a láskou kráčí ve dvou.

Základem však je, naučit se pomoci si především sami.

Z vlastní zkušenosti vím, že nejvíc mě můj partner cítí a přijímá, když jsem to opravdu já. I se svými slzami a slabostí. I se svým vztekem a svými smutky. Pak už není třeba si na cokoliv hrát. Pak už zbude jen otevřené srdce.

 

 

Zázrak č. 9

POROZUMĚNÍ SVÝM MOTIVŮM CHOVÁNÍ

Tím, že se spojíte se svým dětským já, začnete rozumět motivům svého chování.

Většina našich reakcí na podněty z venčí, které nás rozruší nebo nějak bolestně zasáhnou, pramení z našich emocionálních zranění z dětství.

  • Strach z opuštění,
  • potřeba kontroly,
  • strach říci NE,
  • nekontrolované výbuchy hněvu,
  • strach zkoušet nové věci,
  • touha po doteku a blízkosti,
  • strach vymezit se autoritám

a mnoho dalších projevů chování.

Jakmile začnete přijímat své vnitřní dítě (0-18) a tím i sebe sama a chápat své motivy chování, získáte mocný nástroj, jak vyléčit vztah k sobě sama a vnést větší harmonii i do svých blízkých vztahů.

Zároveň si uvědomíte, jak vám vaše blízké okolí může pomoci a hlavně, jak si můžete pomoci sami.

 

Zázrak č. 10

ZAČNETE VNÍMAT HLAS SVÉHO SRDCE

Skrze spojení s vnitřním dítětem začnete slyšet ten nejcennější hlas – hlas svého srdce.

Je to hlas našeho opravdového já. V průběhu dětství jsme se museli naučit ho přestat poslouchat.

Tím, že se spojíte se svým vnitřním dítětem a začnete ho opět slyšet, dostane se vám odpovědí na spoustu otázek. Každý je totiž máme v sobě.

Když posloucháme hlas svého srdce, už se nemusíme na cestu ptát ostatních.

Vaše srdce ví, kudy jít.

Když začnete poslouchat hlas svého srdce, začnete si za sebou stát. Už nebudete chtít uhýbat, ale zároveň přestanete být bezcitní.

V našem srdci sídlí mnoho emocí, které nedostaly prostor být vyjádřeny, když to bylo třeba. Je toho hodně, co vám vaše srdce potřebuje říct, a co potřebuje nechat vyplout na povrch.

Hlavní projevy srdce jsou smích anebo slzy. Až bude obojí v rovnováze a obojí bude moci volně proudit, bude vaše srdce v harmonii.

Hlas srdce je zároveň hlas lásky. Až obejmete své vnitřní dítě, otevře se vaše náruč i ostatním lidem naplno. Postupně začnete vnímat tolik lásky, že ji budete chtít rozdávat.

Když každý z nás otevře své srdce svému vnitřnímu dítěti a tím i lásce, bude lásky všude dost.

 

 

Zázrak č. 11

ODVAHA BÝT SÁM / SAMA SEBOU

Skrze spojení s vnitřním dítětem se odvážíte být sami sebou a jít za hlasem svého srdce.

Jakmile si začnete uvědomovat, co jste potřebovali jako děti, po čem jste toužili a začnete naslouchat tomu hlasu v sobě, budete toužit ten hlas následovat. Důvodem, proč ho často nenásledujeme je strach z odmítnutí.

Když však budete tím, kdo přijímá všechny své polohy a tváře, přestanete se bát být sami sebou. Už vás nezastaví odmítnutí okolí, protože budete mít přijetí toho nejdůležitějšího člověka ve svém životě – sebe sama.

Být sám sebou však neznamená být bezohledný. Spojení s vaším vnitřním dítětem vám k odvaze dá i soucit.

Odvaha jít za svými sny se soucitem, umožňuje jednat s druhými s láskou, i když se jim vaše rozhodnutí možná nebudou líbit.

Jakmile člověk stojí sám za sebou a to, co říká, zároveň i žije, tedy je autentický, přestává okolí mít potřebu jeho cestu srážet.

Jakmile naše činy vycházejí z našeho srdce, začnou se hlasy zvenčí míjet účinkem. Účinné před tím byly proto, že oslovovaly naše vlastní pochybnosti. Jakmile naše vlastní pochybnosti zmizí, už nás nic nezviklá.

Dovolit si být sám sebou je neuvěřitelně úlevné a osvobozující. Mnohem uvolněněji se nám pak žije a lépe se nám dýchá.

 

Zázrak č. 12

MÍR V SRDCI

Skrze spojení s vnitřním dítětem přestanete bojovat.

Tím, že pochopíte, že každý člověk jedná na základě nenasycení svých potřeb z dětství a začnete s lidmi soucítit, přestanete chtít i bojovat. Jediné, co zesílí, bude touha postavit se za sebe a své sny.

Zároveň tím, jak si začnete dosycovat to, co vám chybělo v dětství, přestanete mít potřebu být nejlepší a snažit se za každou cenu uspět a vyhrát.

Už nebudete potřebovat dělat nic pro to, aby si vás někdo všiml nebo aby vás někdo ocenil. Už nebude potřeba se snažit komukoliv zalíbit nebo se komukoliv mstít. Už budete mít sebe sama, svou hodnotu a svůj bohatý vnitřní svět.

Kdyby lidé začali ve velkém léčit svá zranění z dětství, ustala by spousta sporů a válek. Politikové by přestali myslet jen na sebe, rodiny by se usmířily. Lidé by se přestali hnát za mamonem venku, protože už by věděli, že to, co nejvíc potřebují, je láska a přijetí.

Došlo by k uvědomění, že materiální nadbytek ani moc nejsou prostředky, kterými lze dosytit naše nenasycené potřeby z dětství.

Tenhle svět zoufale potřebuje zdravé vnitřní děti. Pojďte být těmi, kdo s touto potřebnou změnou začne.

 

 

Zázrak č. 13

SEBEDŮVĚRA

Skrze spojení s vnitřním dítětem poroste vaše sebedůvěra.

Ve chvíli, kdy začnete přijímat a milovat vše, co jste a dovolíte si být více sami sebou, zesílí vaše sebedůvěra a pocit vlastní hodnoty – jen jako doprovodný jev. Už se nebudete potřebovat obhajovat a s kýmkoliv srovnávat.

Zároveň začnete respektovat i ostatní a budete vnímat jejich jedinečnost. Každý jsme jedinečný a naše jedinečnost je tu s námi už od narození. Nikde na světě nežije, nežil a ani nebude žít stejný člověk, jako jste právě vy.

Ruku v ruce s vnitřním dítětem začnete odkrývat svou jedinečnost. Jedinečnost neznamená dokonalost a ani být ve všem stoprocentně nejlepší. Jedinečnost každého z nás spočívá právě v tom, že každý vynikáme v něčem jiném.

Byla by tady nuda, kdybychom všichni byli stejně dobří ve všem. 🙂 Proto mají všichni lidé na světě své místo.
Tím ve světě může poklesnout rivalita a taky nebude potřeba přetvářka.

 

 

Zázrak č. 14

UMĚNÍ VYJADŘOVAT SVÉ POCITY

Díky spojení s vnitřním dítětem se naučíte zdravě vyjadřovat své pocity.

Budete sami překvapení, kolik tam toho je ukryto, co jste nemohli vyjádřit. A nejde jen o pocity smutku a vzteku. I radostné pocity projevené naplno byly často moc, takže nám je zakazovali.

Tím, že se naučíte, jak se svými pocity zdravě zacházet, velmi ulevíte svému tělu. Zadržované emoce jsou totiž v těle uložené ve formě různých svalových napětí, která už držíte opravdu dlouho. Chronická tělesná napětí ne zřídkakdy vyúsťují v nemoci.

Po celou dobu našeho dětství většinou nebylo žádoucí vyjadřovat své pocity pravdivě. Okolí je nepřijímalo právě proto, že brnkaly na jejich citlivé struny.

Klukům se říkalo „Kluci nepláčou“ a holkám „Nevztekej se!“

To jsou jen dvě z mnoha situací, které nastávaly. Tak se kluci místo pláče vztekali a holky místo vzteku plakaly.

To byly přípustné varianty. Nebylo od koho se naučit, že pocity jsou zdravou součástí života a jak s nimi zacházet, tak abysme pomohli sobě a neubližovali ostatním.

Díky spojení se svým dětským JÁ se můžete naučit, jak řešit i konflikty s úctou k sobě sama i k ostatním. Když se to naučíte vy sami, budete to moci předat svým dětem a inspirovat i své okolí.

Naše temné i světlé pocity jsou propojené. Když neupouštíte ty temné, neproudí ani ty světlé. Tím, že přijmete své smutné nebo agresivní pocity a začnete jim dávat prostor, se budete i více radovat.

Projevem našich dětských zranění jsou i např. nekontrolovatelné výbuchy vzteku.

Už jen tím, že přijmete všechny potlačené projevy vašeho dětského já, dojde k velkému tělesnému i psychickému uvolnění. Uleví se vám i vašim blízkým.

A to za to stojí. Co říkáte?

 

Příští týden se můžete těšit na posledních sedm zázraků. Ale musím vám prozradit, že JE JICH MNOHEM VÍC něž 21.

Léčení našich dětských zranění je totiž klíčem k harmonii ve všech oblastech našeho života. Úžasné na tom je, že ten klíč už každý máme. I vy ho v sobě můžete najít. 🙂

Pečovatelka o vnitřní svět člověka a průvodkyně na cestě za radostí.
Žena, která zná svou hodnotu, žije svůj jedinečný potenciál a má vyživující blízké vztahy. Dnes své bolestné dětství vnímá jako cenný dar.

Monika je autorkou ebooku Léčení vnitřního dítěte v pohodlí domova a ONLINE kurzu Léčení vnitřního dítěte.
Můžete se s ní potkat na živých seminářích Setkání s vnitřním dítětem nebo Osvoboď své vnitřní dítě.

Ráda vám pomůže uzdravit vztah k sobě sama a tím i okolní vztahy. Na šťastné dětství totiž není nikdy pozdě! I vy můžete odložit tíhu a bolest minulosti a začít žít naplňující život plný radosti, odvahy a lásky.

Můj příběh si přečtěte ZDE >>
Komentáře